Landesarchiv Berlin, F Rep. 290, Nr. K00017, Alt-Lietzow (Charlottenburg), Sass, Bert, 09. Juni 1964
Bestand: F Rep. 290
Verzeichnungseinheit: 0097617
Kastennummer: K00017
Datierung: 09. Juni 1964
Systematikgruppe: 04.01. Straßen
Angabe des Objektes: Alt-Lietzow (Charlottenburg)
Beschreibung: Röntgenstraße, links: Lietzow-Kirche
Fotograf: Sass, Bert
Bildnummer:0097617