Landesarchiv Berlin, F Rep. 290, Nr. K00739, Litfaßsäule; Wittenbergplatz (Schöneberg), Sass, Bert, 25. September 1956
Bestand: F Rep. 290
Verzeichnungseinheit: 0051210
Kastennummer: K00739
Datierung: 25. September 1956
Systematikgruppe: 08.01. Straßenverkehr
Angabe des Objektes: Litfaßsäule; Wittenbergplatz (Schöneberg)
Beschreibung: mit schmiedeeiserner Krone
Fotograf: Sass, Bert
Bildnummer:0051210